Mapa strony

Nasz piękny park

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Celem projektu była rewitalizacja starego, zapomnianego przez mieszkańców parku znajdującego się w centrum wsi i stworzenie miejsca spotkań, aktywności, wypoczynku dla ich mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakotwiczono ławeczki, postawiono śmietniki, postawiono tablicę informacjno-edukacyjną.

Rezultaty projektu

Mieszkańcy poznali okolicę, drzewostan, nauczyli się pielęgnacji roślinności, poznali historię miejsca, obyczaje i tradycję, nawiązali nowe relacje, nauczyli się, że wspólna praca na rzecz społeczności się opłaca. Oczyszczono większą część parku, skoszono trawę, wycięto wysuszone krzaki, podcięto gałęzie, wysprzątano okolicę ze śmieci. Położono 55 m alejki z płyt chodnikowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami były osoby zamieszkujące Gminę i Miasto Tczew.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie były osoby prywatne i Gmina Tczew.