Mapa strony

Narciarki z werwą aktywizują! Warsztaty jazdy na nartorolkach dla mieszkańców Wiśniowej

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywnego trybu życia mieszkańców terenu Gminy Wiśniowa poprzez: organizację warsztatów na nartorolkach, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono 45 godzin zajęć na nartorolkach dla mieszkańców Gminy Wiśniowa, głównie dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Celem ogólnym był wzrost integracji społecznej, a także samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.
Zajęcia prowadzono w trzech grupach po 12 osób. W sumie w zajęciach wzięło udział 36 osób. Każda grupa zrealizowała 15 godzin zajęć (10 spotkań po 1,5 godziny). Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się ze sprzętem, nauczyli się kroków narciarskich wykorzystywanych w technice klasycznej i łyżwowej w formie zabawy, uczestnicy podnieśli również swój poziom sprawności fizycznej, koordynacji oraz rozwinęli kompetencje społeczne.
Zajęcia prowadziły czołowe biegaczki narciarskie w kraju: Sylwia Jaśkowiec, Urszula Łętocha, Weronika Kaleta i Iwona Piekarz

Rezultaty projektu

Rezultaty jakościowe: zwiększenie aktywności mieszkańców Wiśniowej, upowszechnianie kultury fizycznej, zwiększenie kapitału ludzkiego o nowych członków klubu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz dzieci i młodzieży.
Podjęte działania przyczyniły się do pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania.
Rezultaty ilościowe: 36 osób zyskało umiejętność jazdy na nartorolkach

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Wiśniowa i okolic.

Partnerzy w realizacji projektu

LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej.