Mapa strony

Nakręć się na film

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Rozbudzenie wśród młodzieży entuzjazmu do odnalezienia ciekawego hobby. Propozycja spędzenia (wolnego) czasu omijająca zagrożenia takie, jak używki i narkotyki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką filmową (zasady pracy w grupie, założenie bloga filmowego, plagiat filmowy, filmowe środki wyrazu, słowniczek pojęć filmowych, efekt Kuleszowa, montaż filmowy itp). Uczniowie wykonali dostępnym sprzętem ujęcia z różnych perspektyw filmowych. Zakupiono za otrzymane fundusze kamerę. Uczniowie określali zastosowany plan filmowy. Wykonywali serie zdjęć, dzięki którym poznali wszystkie plany filmowe. Uczniowie wykonywali ćwiczenia, w których dowiadywali się, że poza dialogami bohaterów filmowych, postacie poznajemy również dzięki obserwowaniu ich zachowania. Uczestnicy projektu sporządzili scenariusze, scenopisy, tworzyli własne materiały filmowe, nagrali wywiad wideo z władzami miasta na temat jego historii oraz walorów turystycznych.

Rezultaty projektu

Poznanie przez uczniów ZSP „Anders” podstawowych zagadnień związanych ze sztuką filmową. Pierwsze próby filmowe (krótkie filmy reinterpretujące film Krzysztofa Kieślowskiego „Gadające głowy”, nakręcone we własnym gronie i wśród mieszkańców Złocieńca [uliczna sonda], wideo-wywiad na temat wykopalisk prowadzonych w Budowie [odnalezienie kapsuły czasu] oraz walorów turystycznych regionu przeprowadzony z burmistrzem miasta i pracownikami gminy). Montaż filmu, opublikowanie filmu w Internecie.

Odbiorcy projektu

W projekcie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa w Złocieńcu. Podczas zajęć filmowych angażowali oni mieszkańców miasta oraz władze miejskie. Gotowy film jest możliwy do obejrzenie w sieci Internet pod adresem http://zspanders.edu.pl/wywiad-z-burmistrzem-p-krzysztofem-zacharzewskim/

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa w Złocieńcu