Mapa strony

Nagrajmy wspomnienia!

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Głównym celem projektu była organizacja spotkań historycznych, które zostały nagrane, utrwalone oraz upowszechnione na profilu naszej miejscowości w portalu społecznościowym przez młodzież.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na utrwaleniu lokalnej historii poprzez krótkie filmiki oraz zdjęcia. Zorganizowano spotkania historyczne. Podczas projektu odbyło się spotkanie z lokalnymi pasjonatami historii, szkolenie z lokalnym dziennikarzem, szkolenie z osobą zajmującą się profesjonalnie kręceniem i montażem filmów i fotoreportażem. Podczas podsumowania projektu zaprezentowaliśmy wypracowane materiały filmowe oraz wystawę zdjęć, na których można było odnaleźć siebie z młodzieńczych lat.

Rezultaty projektu

Rezultaty, jakie osiągnęliśmy podczas realizacji projektu, to: zdobycie umiejętności nagrywania i montażu krótkich filmików, zdobycie umiejętności reporterskich, poszerzenie wiedzy na temat pracy w Radiu, powstanie min. 3 filmików ze spotkań z historią, wystawa zdjęć z projektu, integracja około 50 osób, uatrakcyjnienie miejscowości na tle gminy Dwikozy oraz turystycznego Sandomierza poprzez publikację filmików w Internecie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miejscowości Rzeczyca Mokra, młodzież, która zdobyła wiedzę z zakresu montażu filmów oraz pasjonaci lokalnej historii.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w naszym projekcie byli: Gminny Ośrodek Kultury, Parafia Dwikozy, Gmina Dwikozy, oraz Archiwum Państwowe w Sandomierzu.