Mapa strony

Na żółto i na niebiesko…

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Cele projektu: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez kontakt ze sztuką – malarstwem i rękodzielnictwem, oferta spędzania czasu, samorozwoju i wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu uczestniczki warsztatów:

 • namalowały własne obrazy, które mogły zabrać do swoich domów aby pozostały w ich codzienności;
 • nauczyły się tworzyć piękne koszyki i przedmioty użytkowe w różnych wzorach, formach oraz kolorach (z nauką technik barwienia kleju np. kawą na kolor słomkowy);
 • pomalowały wspólnie dwa duże obrazy (reprodukcję Van Gogha i abstrakcję), które przyozdobiły świetlicę wiejską w Bolegorzynie oraz pomalowały kolorowy przystanek PKS w Bolegorzynie.

Oryginalne obrazy uczestniczek wystawione były w formie ekspozycji w świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie i stanowiły ogromną atrakcję dla zwiedzających Muzeum licznych gości z całej Polski. Chwalono innowacyjność i pomysłowość projektu, podkreślając, że takiej oferty nie ma w ich otoczeniu.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu są:

 • przeprowadzone warsztaty malarskie dla ok. 30 osób;
 • przeprowadzone warsztaty rękodzielnictwa – klejenie koszyków z kolorowych gazet, utwardzanych klejem dla ok. 20 osób;
 • wspólne malowanie – wykonanie przez uczestników dwóch dużych obrazów, które zostały zawieszone w świetlicy wiejskiej;
 • wspólne pomalowanie przystanku PKS według fantazji uczestników – różnokolorowe tło z naniesionymi malunkami;
 • poprawa atrakcyjności miejscowości i wzmocnienie zaangażowania w sprawy publiczne.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami byli uczestnicy warsztatów – z naszej propozycji skorzystało 35 osób. Wspólnie pomalowane obrazy jako dzieła będą miały wielu odbiorców – zwiedzających Muzeum gości z całej Polski i mieszkańców sołectwa korzystających ze świetlicy. Ze względu na trwałość projektu z jego efektów (nowego wyglądu przystanku) korzystać będą mieszkańcy Bolegorzyna – ponad 300 osób i przejeżdżający.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Cieminko i Płocie
 • Sołtys wsi Płocie
 • Sołtys wsi Bolegorzyn
 • Gmina Ostrowice
 • hurtownia budowlana ze Złocieńca