Mapa strony

Na wesoło z tradycją

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Celem projektu było umożliwienie spędzenia czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. Starsi uczestnicy mieli okazję przekazać tradycję, zwyczaje i obrzędy wszystkim zainteresowanym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Zakup artykułów przemysłowych, karty magnetycznej i artykułów biurowych
  • Zorganizowanie spotkania przy ognisku w miejscowości Równe
  • Warsztaty taneczne dla dzieci
  • Warsztaty kulinarne dla chętnych
  • Zorganizowanie Festynu Rodzinnego „Dzień Ziemniaka – Równe 2016”
  • Warsztaty rękodzielnicze „Sztuka ozdabiania makaronem”
  • Zabawa andrzejkowa związana z tradycją i zwyczajami
  • Warsztaty kulinarne dla dzieci
  • Wigilia – uroczyste podsumowanie projektu

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyniesie korzyści społeczności lokalnej, uczestnicy warsztatów zachęcają nowe osoby do realizacji działań statutowych np.: miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich pozyskuje nowe członkinie. Młode pokolenie zintegruje się ze starszymi mieszkańcami miejscowości, będą też chętniej brali udział w działaniach organizowanych dla społeczności lokalnej. Wspólne spotkania na warsztatach pozwolą uczestnikom zdobyć nowe doświadczenia.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie społeczność Równego, całe rodziny – dzieci, młodzież i dorośli. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w realizację projektu, bądź będą korzystać z jego działań. Pośrednimi odbiorcami są zaproszeni goście i znajome osoby zaprzyjaźnione z naszą społecznością, a także osoby z naszych dalszych i bliskich rodzin – ok. 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Koło Gospodyń Wiejskich w Równem