Mapa strony

Na Fali

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Celem projektu było udostępnienie dzieciom i młodzieży sposobu na kreatywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów i umiejętności wystąpień publicznych przez współtworzenie audycji radiowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakupiliśmy sprzęt komputerowy, który pomógł w technicznych aspektach nadawania audycji. Przygotowaliśmy i wyemitowaliśmy 12 dwugodzinnych audycji, przy zaangażowaniu dzieci, młodzieży, dorosłych opiekunów oraz lokalnych liderów społecznych. Stworzyliśmy w ten sposób możliwość realizacji swoich pasji poprzez tworzenie audycji radiowych, a także okazję na jedyną w swoim rodzaju możliwość spędzenia wolnego czasu.

Rezultaty projektu

Rezultatem naszego projektu jest możliwość rozwoju dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania pod kątem dziennikarstwa. Stworzyliśmy miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży współtworzących audycje radiowe oraz dla słuchaczy, którzy otrzymali możliwość interaktywnego udziału w audycjach, ich współtworzenia oraz kreatywnego spędzania wolnego czasu. Nabraliśmy szlifów dziennikarskich, nauczyliśmy się poprawnego mówienia, umiemy dobierać tematykę, przygotować i poprowadzić audycję radiową.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były zarówno osoby przygotowujące i realizujące audycje radiowe (dzieci, młodzież – 11 osób, ich opiekunowie – 2 osoby), jak również słuchacze – rówieśnicy, a także ich rodzice – ok. 30 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji audycji radiowych nawiązaliśmy współpracę z Fundacja Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew, Stowarzyszeniem Gniewski Uniwersytet III Wieku, Parafią NNMP w Piasecznie, Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym PIAST, Szkołą Podstawową w Piasecznie, Sołtysem Wsi Piaseczno. Wśród naszych gości byli Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie.