Mapa strony

Na boreckiej scenie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Edukacja i integracja społeczności lokalnej i promocja dziedzictwa kultowego poprzez organizację warsztatów, imprez środowiskowych i warsztatów teatralnych z profesjonalnymi przedstawieniami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono warsztaty wokalno-taneczne i teatralne dla dzieci w dwóch grupach. Przeszkolono 50 dzieci, które rozwijały zainteresowania. Obejrzały 2 przedstawienia aktorów krakowskich. Przygotowały przedstawienie bajki pt. Popieluszka. Przeprowadzono warsztaty krawieckie i majsterkowania dla dorosłych w 2 grupach 10-cio osobowych. Dorośli zgromadzili liczne tkaniny, materiały, stare suknie i firany, z których powstały stroje teatralne. Przygotowano rekwizyty oraz stworzono scenografię do przedstawienia. Zakupiono elementy składanej sceny modułowej oraz dodatki do strojów.
Przedstawienie zaprezentowano podczas obchodów Szkolnego Dnia Życzliwości. Zorganizowano Wiejski Dzień Życzliwości. Bajkę pokazano podopiecznym DPS Borki W. i Rezydencji dla Seniorów w Borkach M.

Rezultaty projektu

Osiągnięte korzyści to: atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, zorganizowanie warsztatów dla dorosłych,wykonanie strojów i scenografii do przedstawienia, utworzenie magazynu strojów i rekwizytów teatralnych. Pozyskanie sceny składanej do wielokrotnego wykorzystania. Zmiany dla społeczności: podejmowanie wspólnych inicjatyw międzypokoleniowych, występy dla społeczności, seniorów. Nadanie nowej wartości starym firanom, zasłonom itp. materiałom.

Odbiorcy projektu

Dzieci biorące udział w warsztatach i ich rodzice, dziadkowie. Społeczność szkoły podstawowej i przedszkola. Podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich i rezydencji dla Seniorów w Borkach Małych. Uczestnicy Festynu Jesiennego: mieszkańcy wsi i zaproszeni goście. Mieszkańcy, którzy oddali na rzecz projektu stare zasłony, firany, suknie itp.

Partnerzy w realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole, Dom Pomocy Społecznej w Borkach W., Rezydencja dla Seniorów w Borkach Małych, Burmistrz Olesna, Rada Miejska Gminy Olesno, Rada Powiatu Starostwa Oleskiego, Proboszcz i Rada Paraf., Sołtys i Rada Sołecka, LZS, Parafialny Zespół Caritas, Ojcowie Franciszkanie, Dom Kultury w Oleśnie, Firma Rebe,Zakład Krawiecki „Klaudia”