Mapa strony

Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zorganizowanie cyklicznych warsztatów muzycznych dla dzieci. Chcieliśmy, by poza zajęciami szkolnymi dzieci mogły rozwijać swoje umiejętności związane z muzyką, by doświadczyły żywej muzyki i uczestniczyły w jej tworzeniu oraz nauczyły się pracy w zespole z dorosłymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zostały przeprowadzone warsztaty wokalno – muzyczne dla dzieci i dorosłych w 4 świetlicach na terenie gminy Kalisz Pomorski. Zajęcia odbywały się cyklicznie, co dwa tygodnie w każdej świetlicy. Stuprocentowo został zrealizowany plan działania projektu, który zakładał m.in. plan etapów pracy z uczestnikami projektu, został zakupiony sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami i osprzętem do pracy z uczestnikami projektu podczas nauki śpiewu, zostały przeprowadzone gry i zabawy z instrumentami muzycznymi. Zdobyte przez wszystkie grupy zajęć muzycznych umiejętności wokalne zostały przedstawione podczas spotkań wigilijnych w poszczególnych świetlicach na terenie gminy Kalisz Pomorski i podczas „Wieczorów z kolędą”. Muzyka posiada wyjątkowo magiczną moc łączenia, daje mnóstwo energii i radości.

Rezultaty projektu

Przeprowadzenie warsztatów muzycznych w poszczególnych świetlicach gminy Kalisz Pomorski to przede wszystkim świetna okazja do integracji dzieci poza szkołą, do których dołączyły również osoby dorosłe. Nastąpił niesamowity rozwój umiejętności pracy zespołowej, wśród uczestników wzrósł poziom motywacji do wspólnego muzykowania i była to super okazja do wspólnego spędzania wolnego czasu. Prawdziwa integracja społeczności lokalnej i wspólne śpiewanie połączonych grup podczas Pasterki w kaliskim kościele.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były przede wszystkim dzieci w wieku 5-14 lat oraz osoby dorosłe, oczywiście wszyscy byli mieszkańcami miasta i gminy Kalisz Pomorski. Uczestnicy byli podzieleni na 4 grupy tj. grupa ze świetlicy przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, grupa ze świetlicy wiejskiej w Cybowie (Osiedle), grupa ze świetlicy wiejskiej w Giżynie i grupa ze świetlicy wiejskiej w Poźrzadle Wielkim.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem projektu był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim oraz Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, z racji tego, że warsztaty wokalno – muzyczne mogły odbywać się cyklicznie w świetlicach wiejskich przy dobrej współpracy z paniami świetlicowymi. Możemy uwzględnić również Parafię w Kaliszu Pomorskim za udział w spotkaniach wigilijnych i współpracę podczas poprowadzenia Mszy świętej – Pasterki.