Mapa strony

„Muchomorkowy” ogród marzeń

Logotyp Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie miejsca spotkań dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy poprzez zagospodarowanie zaniedbanego placu wokół świetlicy wraz z infrastrukturą na nim się znajdującą.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Usunięto śmieci, wykarczowano zarośla, krzewy i drzewa. Umieszczono postacie z bajek: domek z Babą Jagą, Jasiem i Małgosią, Złotą Kaczkę, Smoka Wawelskiego, Królewnę Śnieżkę i krasnoludki, Czerwonego Kapturka, stworki doniczkowe, Minionki i żółwia, Kota w butach, Pinokia i muchomorki, ptaki, motyle. Zamontowano 2 huśtawki, ławkę, wiatę wraz z umeblowaniem z palet, wykonano śmietniki. Skarpę obsadzono roślinami i krzewami. Wykonano Bosą Ścieżkę Zmysłów z materiałami (piaskiem, mchem, kasztanami, szyszkami itd.) oraz kompostownik. Budowlę odremontowano: przekładka dachu, remont kominów, remont i malowanie ścian, położenie płytek, osadzenie okien i drzwi, wykonanie kanalizacji podłączenie pieca – ocieplono i pomalowano z zewnątrz, wykonano podjazd z płyt chodnikowych i granitowych. Całość ogrodzono siatką z bramką wejściową.

Rezultaty projektu

Uprzątnięcie, przygotowanie i zagospodarowanie terenu, jego doposażenie oraz remont budowli – pawilonu – to pozyskanie atrakcyjnego miejsca spotkań i rekreacji oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości przez utworzenie „Ogrodu bajek”. Integracja międzypokoleniowa, wzmocnienie poczucia przynależności, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwinięcie idei wolontariatu międzypokoleniowego, solidarność przy realizacji wspólnego celu oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Odbiorcy projektu

Cała społeczność gminy Mieroszów – bezpośredni odbiorcy to najmłodsi i najstarsi jej mieszkańcy, tj. wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” oraz członkowie gminnych Klubów Seniora.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, członkowie Klubu Wolontariatu, podopieczni OPS, Kluby Seniora oraz pozyskani sponsorzy i darczyńcy: Cersanit III w Wałbrzychu, Castorama Wałbrzych, Bricomarche Kamienna Góra, Nadleśnictwo Wałbrzych, FWO Camela, ZGKiM Mieroszów, Dominik Bafia Sokołowsko, Jan Mytyś-Dłużek, „Izola”Jerzy Przewłocki, F.H.U.ABUD Warszawa, Tartak Jaczków.