Mapa strony

MRĄGOWSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE – KONKURS MINI GRANTÓW

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Wzrost społecznej aktywności młodych poprzez umożliwienie zorganizowania projektu oraz stworzenie warunków umożliwiających twórczy i partnerski udział w działaniach na rzecz społeczności Mrągowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Utworzono zespół projektowy liczący 19 młodych osób – zwany Liderami Wolontariatu.
2. Przygotowano założenia konkursu mini grantów MRĄGOWSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE w tym regulamin i formularz zgłoszeń inicjatywy
3. Przeprowadzono nabór w konkursie mini grantów MRĄGOWSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE wraz z szeroką promocją wśród młodzieży
4. Zrealizowano 9 pomysłów inicjatyw, których łączna wartość wyniosła 12 493,33 zł. Wzięło w nich udział około 150 osób.
5. Młodzież opracowała wnioski i przygotowała koncepcje kontynuacji projektu w ramach Mragowskiego Budżetu Obywatelskiego.
7. Odbyło się spotkanie młodzieży z Burmistrzem Miasta, zaprezentowano efekty realizacji projektu konkursu oraz projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach MBO 2017.

Rezultaty projektu

19 liderów wolontariatu
Konkurs Mrągoskich Inicjatyw Młodzieżowych
9 zrealizowanych inicjatyw, w tym mrągowska młodzieżowa impreza Mrągowo Street Fusion
Kontynuacja projektu w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego
Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 3493,33 zł na realizację inicjatywy oraz wsparcie Centrum Kultury i Turystyki szacowane na kwotę 6000 zł.

Odbiorcy projektu

Mrągowska młodzież
Mieszkańcy Mrągowa
Szkoły
Rodzice
Lokalny Samorząd

Partnerzy w realizacji projektu

Fundacja PZU, Stowarzyszenie Hip Hop Mazury,
Stowarzyszenie Bylymytu Crew,
Futbol Zmienia,
Flowin’ Style Dance
Grupa EXEO
Centrum Kultury i Turystyki
MUKS Omega Mrągowo,
MKS Mrągowia Mrągowo
Gimnazjum nr 1 przy Ochotniczym Hufcu Pracy
Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 4
Urząd Gminy/Miasta Urząd Miejski w Mrągowie
Kurier Mrągowski
Mrągowo24.info