Mapa strony

Mrągowo miasto zdrowia – Mazury dla Diabetyków

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Nauka praktycznego dbania o zdrowie, a także nabycie umiejętności działań samopomocowych i rehabilitacji dzięki wykorzystaniu potencjału przyrodniczego. Integracja wobec zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowaliśmy seminarium i warsztaty uczące zasad ekologii życia codziennego, warsztaty z trenerami, spotkanie z dietoterapeutą oraz specjalistą od nauki prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Na III Hortifestiwalu i sportowej imprezie Puchar MTB udało się pokazać jak nie inwalidyzować osób dotkniętych chorobami społecznymi m.in. cukrzycą. Zajęcia i pogadanki przeprowadziliśmy dla ponad 200 osób uczestniczących w wydarzeniach festiwalowych. Prowadziliśmy warsztaty przybliżające zasady profilaktyki i zdrowego odżywiania się wśród dzieci i młodzieży, a także pierwszej pomocy w przypadku hiperglikemii. Przeprowadziliśmy badanie poziomu cukru we krwi dla uczestników wszystkich zorganizowanych przez nas imprez. Nasz cel stymulowania procesu rehabilitacji i polityk pro zdrowotnych w mieście i powiecie został osiągnięty.

Rezultaty projektu

Powstała grupa Ambasadorów Zdrowia szczególnie przyczyniająca się do promocji prozdrowotnej naszego regionu – ukazując jego nadzwyczajne walory klimatyczne, oraz aktywizacji osób starszych, zachęcając do skorzystania z funkcjonujących na naszym terenie programów rehabilitacji i aktywności fizycznej.

Efekt: publikacje w internecie i na FB „Mazury dla Diabetyków”, wydawnictwo/ broszura na temat zasad komunikacji społecznej przydatna w działaniach animatorów. W wyniku badań profilaktycznych, przeprowadzonych w trakcie naszych działań projektowych, u jednego z uczestników wykryta została choroba cukrzycowa.

Odbiorcy projektu

Poprzez stworzenie sieci społecznego wsparcia dla osób w szczególnej sytuacji, wzmocnienie współpracy i solidarności lokalnej społeczności, projekt dotarł do 20000 osób, m.in do ok. 3000 diabetyków, bezpośrednio do 200 ludzi m.in zagrożonych chorobą i osób defaworyzowanych. Animatorzy lokalni zostali zachęceni do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności lokalnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Cała społeczność miasta Mrągowo. Instytut Hortiterapii, NZOZ Medina, PTD,Centrum Edukacji Ekologii, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Lokalna Organizacja Turystyczna. Urząd Miasta Mrągowo. Zadaniem projektu było budowanie szerokiego partnerstwa wokół zdrowia społecznego i nauka zasad profilaktyki pozwalająca wdrażać nabyte w projekcie umiejętności. Umocniło to naszą współpracę z JST i NGO.