Mapa strony

I Ty możesz zostać bajkopisarzem – warsztaty dla dzieci i osób starszych

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja rozwoju intelektualnego dzieci w wieku 10-12 lat oraz ich opiekunów z miejscowości Łyna, Napiwoda i Nidzica poprzez przeprowadzenie twórczych warsztatów literackich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W każdej z trzech miejscowości powstała 20-osobowa grupa składająca się z dziesięciorga dzieci i ich 10 dorosłych opiekunów. Zorganizowano dwa rodzaje warsztatów: bajkopisarskie i ilustratorskie. Prowadzący warsztaty bajkopisarskie przedstawił legendy związane z miejscowością. Legendy były inspiracją do stworzenia opowiadania bajkowego. Podczas warsztatów prowadzący był moderatorem, a uczestnicy tworzyli tekst opowiadania. Wszyscy uczestnicy zostali autorami tego opowiadania. Efekty zostały opublikowane w postaci bajkowej publikacji (400 szt.) zawierającej trzy opowiadania. Osoba prowadząca zajęcia ilustratorskie stworzyła z uczestnikami obrazy do wcześniej opracowanych bajkowych opowiadań. Wybrane ilustracje zostały zamieszczone w wydawnictwie bajkowym.

Rezultaty projektu

Wnioskodawca przeprowadził warsztaty:

  • łączna liczba uczestników – 115 osób;
  • każda z trzech grup wypracowała jeden tekst literacki (powstały 3 opowiadania w formie bajek);
  • łącznie w warsztatach bajkopisarskich wzięło udział 30 dzieci i 30 osób starszych, ktoś z rodziców lub dziadków każdego z uczestników;
  • łączna liczba godzin warsztatowych to 27 godzin;
  • druk 400 egzemplarzy publikacji bajkowej w formie papierowej oraz publikacji na stronie internetowej biblioteki.

Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do 60 osób, uczniów ze szkół podstawowych (kl. IV-VI) z miejscowości i okolic Łyny, Napiwody i Nidzicy, piszących teksty literackie bez nadzoru, bez możliwości publikacji i konfrontacji oraz interesujących się różnymi technikami plastycznymi. Drugą grupę 30-osobową stanowiły osoby starsze, rodzice lub dziadkowie każdego z uczestników warsztatów bajkopisarskich.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie były dwie szkoły wiejskie w Napiwodzie i Łynie oraz Zespoły Szkół nr 1, nr 2, nr 3 w Nidzicy. Dodatkowo w sprawach organizacyjnych wspierał nas Nidzicki Ośrodek Kultury (wynajem sal, transport).