Mapa strony

I ty możesz uratować życie

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Cel projektu

Głównym celem projektu była edukacja osób starszych, ich rodzin, znajomych i opiekunów w dziedzinie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zakładał trzy główne działania: szkolenia, warsztaty i stworzenie punktu wydawania „Koperty życia” podczas imprez plenerowych. Podczas warsztatów „I ty możesz uratować życie” doświadczony ratownik medyczny wskazał jak należy zachować się gdy ktoś z najbliższego otoczenia będzie potrzebował pomocy – mówiono o zasadach funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz samodzielnego udzielania pomocy. W czasie największych lokalnych imprez – Dni Pniew i Jarmarku św. Wawrzyńca działał punkt informacyjny, przy którym zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się o projekcie i odebrać „Kopertę życia” – zbiór informacji na temat stanu zdrowia pacjenta i przyjmowanych przez niego leków, który może okazać się niezbędny podczas udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.

Rezultaty projektu

Projekt „I Ty możesz uratować komuś życie” umożliwił nawiązanie więzi społecznych, rozwijanie solidarności lokalnej, powstała sieć społecznego wsparcia osób samotnych i starszych. Mówienie o kopercie podczas dużych imprez spowodowało wzrost zainteresowania tematem pierwszej pomocy i dostrzeżenie problemu osób samotnie mieszkających i starszych, nie tylko wśród mieszkańców. Dzięki przygotowaniu wniosku Lokalna Grupa Działania zdobyła nowe umiejętności potrzebne przy pisaniu kolejnych projektów.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były osoby powyżej 60 roku życia oraz ich rodziny i bliscy. W dłuższej perspektywie projekt będzie kierowany do wszystkich osób zainteresowanych ideą „Koperty życia”. Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne zaopatrzone w „kopertę życia” są bezpieczniejsze, mogą szybciej uzyskać pomoc medyczną czy niezbędne lekarstwa.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek w Pniewach
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  • Harcerze
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pniewach
  • Dzienny Dom Seniora w Pniewach
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy