Mapa strony

I Ty możesz uratować życie!

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost wiedzy w społeczności lokalnej, w tym dzieci, w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzenie pogadanek o tematyce przeciwpożarowej, pokazów i warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie jednostki OSP oraz w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobre Miasto.
Doposażenie sali szkoleniowej w jednostce OSP Dobre Miasto poprzez zakup stołów 6 szt. oraz 24 szt. krzesełek.

Rezultaty projektu

Podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie występujących zagrożeń, sposobów zachowania w sytuacji zagrożenia oraz zasad udzielania pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. Upowszechnianie zdobytej wiedzy przez uczestników projektu wśród rówieśników w przedszkolu, szkole i miejscu zamieszkania. Poprawa funkcjonalności bazy szkoleniowej oraz rozszerzenie zakresu działalności jednostki OSP Dobre Miasto.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany do mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto, w tym przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie „Pozytywni” Dobre Miasto, Przedszkole „Jaś i Małgosia”, Przedszkole Samorządowe nr 2, Zespół Szkół Dobre Miasto, Ochotnicza Straż Pożarna w Praslitach, Stowarzyszenie „Mali Wielcy Ratownicy”, Klub Seniora