Mapa strony

Moja Wieś Moja Mała Ojczyzna, Mój Sąsiad Mój Przyjaciel – Razem na rzecz wsi

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie mieszkańcom wsi Grądy Podmiejskie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca spotkań i wypoczynku oraz organizacja wspólnych imprez i spotkań integracyjnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Zakup i montaż bramy, furtki i sprzętu do ogrodzenia placu
  • Organizacja rodzinnego festynu sportowego, sąsiedzkiego pikniku integracyjnego, święta pieczonego ziemniaka,
  • Organizacja międzypokoleniowych spotkań sąsiedzkich,
  • Porządkowanie i praca przy zagospodarowaniu placu wiejskiego – zakup i obsadzenie placu drzewkami i roślinami

Rezultaty projektu

Powstało przyjazne i bezpieczne miejsce do spotkań dla społeczności naszej wsi, zarówno dorosłych jak i dzieci. Pogłębiły się więzi między mieszkańcami naszej wsi, mieszkańcy podjęli nowe formy aktywności dla dobra wspólnego, zwiększono też świadomość mieszkańców wsi na temat pozyskiwania funduszy na realizację inicjatyw lokalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Grądy Podmiejskie w gminie Orzysz.

Partnerzy w realizacji projektu

Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…”