Mapa strony

Moja świetlica – moje pasje

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym opieki, odpowiedniego zabezpieczenia czasu wolnego oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas trwania projektu podjęto wielostronne działania kształtujące umiejętności, rozwijające pasje i zainteresowania podopiecznych oraz wpływające na kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży. W świetlicy organizowano zajęcia z języka angielskiego, promocji zdrowia, plastyki, zajęcia promujące czytelnictwo połączone z etyką oraz zajęcia ruchowe. Dla polepszenia komfortu dzieci przebywających w świetlicy zostały zakupione atestowane ławki i krzesła, które zostały zmontowane wspólnie z mieszkańcami. Zajęcia świetlicowe zostały zakończone zabawą andrzejkową, w której przygotowanie zaangażowały się same dzieci oraz ich rodzice, jak również pracownicy i wolontariusze stowarzyszenia.

Rezultaty projektu

Projekt przyczynił się do wzmocnienia współpracy i solidarności lokalnej społeczności, przekraczania podziałów między ludźmi oraz tworzenia nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu. Dzieci polepszyły znajomość języka angielskiego, polubiły czytanie książek i dowiedziały się więcej na temat zdrowego trybu życia. Dzieci, rodzice jak również pracownicy i wolontariusze stowarzyszenia poprzez wspólną pracę i zabawę nawiązali nowe znajomości i zacieśnili te istniejące.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym, ich rodzice oraz członkowie lokalnej społeczności.