Mapa strony

Moja mama bez snapchata

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Cel projektu:

Zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od sieci, komputera, telefonu komórkowego. Upowszechnianie i popularyzacja zapomnianych zabaw i gier podwórkowych – innego sposobu spędzania czasu wolnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań projektu zaoferowaliśmy wiele form zajęć – zabawy poprawiające sprawność fizyczną, warsztaty informacyjne, itp. aby ciekawie spędzić czas wolny z dala od cyberprzestrzeni.
Podczas trwania projektu zostały zrealizowane: warsztaty psychologiczne, gry podwórkowe, gry planszowe, warsztaty samodzielności, warsztaty tworzenia kukiełek, warsztaty ZPT – zajęcia praktyczno- techniczne, warsztaty – muzyka wszechczasów. Podczas finału projektu odbyły się dwa koncerty, wiele gier i zabaw podwórkowych, turniej gier stolikowych, pokaz tańca i wiele innych ciekawych atrakcji.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu są:

  • nawiązanie nowych kontaktów między rówieśnikami;
  • uświadomienie o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od Internetu i telefonu;
  • poznanie innego sposobu na spędzanie czasu wolnego;
  • integracja młodych ludzi;
  • pojawienie się nowych, dotąd nieznanych uczucia i zrozumienie między młodymi ludźmi a rodzicami;
  • społeczność lokalna miała możliwość uczestniczenia w finale projektu – happeningu. Spotkanie w większym gronie, miło spędzony czas, wymiana doświadczeń.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat z gminy Grójec. Z projektu skorzystali również rodzice uczestników.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie były lokalne media: dwutygodnik OKOLICA, dwutygodnik „Jabłonka”, miesięcznik „Nasze Czasy”, miesięcznik „Życie Grójca”, Grójeckie 24.pl, Grójec24.NET.