Mapa strony

Moja Mała Ojczyzna – przygoda z fotografią

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Wizja wsi „Las, kościoły, okolice, to są Wielkie Lasowice” mająca na celu przedstawienie drogą  fotograficzną najładniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc w naszej okolicy i trochę dalej, pod lasem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Plan polegał na zorganizowaniu warsztatów fotograficznych po to, aby uczestnicy wiedzieli, na co mają zwrócić uwagę przy fotografowaniu okolicy. Mieliśmy dzięki tym zdjęciom do wykonania trzy zadania. Pierwsze, bardzo ważne, to utworzenie mapy sołectwa dla mieszkańców jako ciekawy element małej architektury, dla przejezdnych mapa ma posłużyć jako wskazówka do poruszania się po miejscowości. Najważniejsze elementy architektoniczne zostały poparte zdjęciami wklejonymi na mapę, pomogą zainteresowanym łatwiej dotrzeć do tych miejsc. Zostały w ciekawy sposób oznaczone na mapie. Z dużym zaangażowaniem uczestnicy podeszli do konkursu fotograficznego, którego uwieńczeniem jest galeria przenośna, z której powstała na Lasowickim rynku galeria stała. Mogą ją podziwiać wszyscy przyjezdni.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu są wymierne, ponieważ wieś zyskała na poprawie wizualnej wprowadzając nowe elementy małej architektury. Spowodowało to uatrakcyjnienie wsi. Do tych elementów zaliczamy mapę wsi, stałą galerię prac fotograficznych oraz widokówkę w dwóch wersjach – jesiennej i przyrodniczej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi – grupa młodzieży i dorosłych uczestnicząca w warsztatach, wolontariusze i mieszkańcy, którzy pomagali podczas projektu. Pasjonaci fotografii, którzy oglądali galerię zdjęć w szkole podczas warsztatów na świetlicy, jak również podczas zorganizowanych dożynek.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli członkowie Stowarzyszenia, Ochotniczej Straży Pożarnej, LZS-u, niezrzeszeni w organizacjach mieszkańcy wsi. Pomagali równieżvwłaściciele firm działających na terenie naszej wsi. Partnerem była również LGD Dolina Stobrawy, której przedstawiciele pomagali w każdym momencie trwania projektu, doradzali w rozwiązywaniu problemów.