Mapa strony

Mój region – moim domem – edukujmy wspólnie o regionie Dolina Baryczy

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Celem była integracja animatorów i lokalnych liderów działających w gminach Doliny Baryczy, zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji o swojej miejscowości, gminie i regionie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Na początku października w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu odbyło się spotkanie organizacyjno-integracyjne dla lokalnych animatorów. Podczas spotkania lokalni liderzy poznali pomoce edukacyjne oraz wspólnie z koordynatorem Zofia Pietryką zaplanowali terminarz i program warsztatów. W październiku i listopadzie 2016 r. Zofia Pietryka przeprowadziła osiem warsztatów „Mój region moim domem”. Spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich w Dolinie Baryczy: w Łazach w gminie Krośnice, Moszycach w gminie Twardogóra, Korzeńsku w gminie Żmigród, Dziadkowie w gminie Cieszków, Słącznie i Duchowie w gminie Milicz oraz w Sośniach i Ludwikowie w gminie Przygodzice. W listopadzie i grudniu odbyły się w świetlicach działania własne – zajęcia edukacyjne o regionie DB.

Rezultaty projektu

Przygotowano grupę lokalnych animatorów i liderów do wykorzystywania pomocy dydaktycznych opracowanych w ramach projektu Edukacja dla Doliny Baryczy do realizacji działań edukacyjnych i integracyjnych w świetlicach wiejskich i bibliotekach. Uczestnicy zapoznali się z atrakcjami turystycznymi i ośrodkami edukacyjnymi w regionie oraz dowiedzieli się, jakie szanse stwarza obszar Natura 2000 dla rozwoju Doliny Baryczy. Ćwiczyli, jak można zastosować pomoce edukacyjne do poznawania regionu.

Odbiorcy projektu

Lokalni liderzy, aktywne osoby z niewielkich miejscowości regionu Doliny Baryczy (5 gmin woj dolnośląskiego: Milicz, Krośnice, Cieszków, Twardogóra, Żmigród i 3 wielkopolskiego: Odolanów, Przygodzice, Sośnie). W warsztatach w sumie uczestniczyło ok. 120 osób – pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, osoby związane ze świetlicami wiejskimi , pomagające przy organizacji działań edukacyjnych.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalne samorządy: gmina Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra, Przygodzice, Sośnie. Ośrodki Kultury w Żmigrodzie, Przygodzicach, Twardogórze. Gminne biblioteki w Sośniach, Twardogórze. Sołtysi i mieszkańcy: Dziadkowa, Słączna, Duchowa, Łaz, Korzeńska, Moszyc, Sośni, Ludwikowa. Stowarzyszenie „Leśne Dziady”, „Aktywne Łazy”, Fundacja Doliny Baryczy, Partnerstwo dla Doliny Baryczy.