Mapa strony

Modła – sposób na spędzenie wolnego czasu

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Zwiększenie aktywności i integracji społecznej, eliminowanie barier społecznych, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Modła – sposób na spędzenie wolnego czasu” obejmował nw. działania:

  1. Przygotowanie promocyjnego plakatu.
  2. „Mini spartakiada” dla ok. 130 osób, w tym 50 dzieci, czas trwania: 8 godzin.
  3. Wyjazd do parku linowego „Tarzan” w Lesznie – ok. 50 osób, czas trwania: cały dzień.
  4. Wyjazd do Arboretum w Wojsławicach – ok. 20 osób, czas trwania: cały dzień.
  5. Warsztaty florystyczne – ok. 20 osób, czas trwania: 3 godziny.
  6. Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej – ok. 30 osób, czas trwania: 3 godziny.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące efekty:

  • integracja mieszkańców wsi Modła przy organizowaniu i realizacji projektu;
  • zaangażowanie mieszkańców w różne działania sportowe, rekreacyjne i kulturalne, będące alternatywą dla telewizji, komputera i Internetu;
  • pokazanie, że przez wspólną pracę i zabawę rozwijamy więź emocjonalną oraz zamiłowania do wszelkich form ruchu;
  • zadowolenie mieszkańców wsi Modła.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność wsi Modła – ok. 130 osób, w tym 50 dzieci. Obejmował on całe rodziny, tj. dzieci, młodzież i dorosłych, gdyż projekt ten skierowany był do wszystkich mieszkańców, którzy angażowali się w realizację tego przedsięwzięcia bądź osobiście korzystali z jego działań. Pośrednimi odbiorcami byli zaproszeni goście – ok. 20 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli Gmina Jerzmanowa – użyczenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Modłej, ufundowanie pucharu w turnieju piłki siatkowej i tenisie stołowym, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego – użyczenie podnośnika do pokazów wysokościowych, poseł Pani Ewa Drozd i radny Gminy Jerzmanowa (Paweł Opiłowski) – ufundowanie nagród w „Mini spartakiadzie”.