Mapa strony

Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Głównym celem projektu „Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie” była budowa boiska wielofunkcyjnego – pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną znajdującego się na terenie m. Radzanowo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano:

 • przygotowanie terenu – zaoranie, bronowanie, równanie terenu;
 • wyprofilowanie gruntu;
 • posianie trawy przeznaczonej do płyt boiska (wykonanie nawierzchni trawiastej boiska – 10 800 m2);
 • systematyczne nawodnianie boiska;
 • ogrodzenie boiska 120 x 90 m;
 • malowanie i konserwację ławek;
 • wytyczenie linii boiska – zakup wózka do malowania;
 • utworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej oraz zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 • prowadzenie cyklicznych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • wyjazdy na mecze piłki nożnej w lokalnych rozgrywkach ligowych;
 • organizacja wydarzeń sportowych t.j. występ w pucharze polski, towarzyskie turnieje we własnym gronie,
  promocja gminy na terenie powiatu płockiego.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu udało się zauważyć, że miał on pozytywny wpływ na mieszkańców i społeczność. Nigdy dotąd klub sportowy GLKS Polonia Radzanowo nie dysponował tak szeroką kadrą zawodników, ponadto cały czas zgłaszają się kolejni zawodnicy. Obiekt przyciąga nie tylko pięknym wyglądem, ale także bardzo dobrą jakością, daje możliwość na prowadzenie profesjonalnych zajęć i zawodów sportowych. Bardzo dużo osób zmieniło swój tryb życia na lepszy i na pewno ta grupa będzie się powiększać.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu:
Dzieci i młodzież ze szkół w Gminie Radzanowo oraz dorośli (rodziny), zawodnicy GLKS Polonia Radzanowo, druhny i druhowie OSP Radzanowo, CKiS Radzanowo. Na boisku są organizowane różnego rodzaju turnieje dla dzieci i młodzieży. Dla grup dorosłych organizujemy rozgrywki ligowe, które odbywają się przez cały rok.

Partnerzy w realizacji projektu

W trakcie realizacji projektu współpracowaliśmy z Urzędem Gminy Radzanowo, Zakładem Gospodarczym przy Urzędzie Gminy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzanowie, sołtysem m. Radzanowo, Klubem Sportowym „Delta Słupno”, Centrum Kultury i Sportu oraz mieszkańcami gminy Radzanowo, a także wolontariuszami, którzy wspierali całość naszych działań.