Mapa strony

Młodzieżowy klub kulinarny

Logotyp Centrum Społecznego Rozwoju

Cel projektu

Cel projektu to wprowadzenie młodzieży w tajniki sztuki kulinarnej , integracja miedzy pokoleniowa oraz zagospodarowanie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i pożyteczny – alternatywna zajawka XXI w.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nauka gotowania nietuzinkowych potraw, możliwość zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców, łamanie stereotypów oraz umiejętność podnoszenia samooceny poprzez własnoręczne dokonania na polu gastronomicznym. Odkrywanie na nowo pojęcia „działanie w grupie”, także pojęcie rodzinnego przygotowania posiłku nabrało nowego znaczenia, a co najważniejsze – miało swój namacalny kształt w postaci przygotowanych potraw.

Rezultaty projektu

Odnowienie w niektórych przypadkach nici dialogu pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem, wspólne spotkania lokalnej społeczności na imprezach plenerowych, wymiana doświadczeń i poglądów.

Odbiorcy projektu

Młodzież z naszej i okolicznej społeczności, ich rodzice oraz dziadkowie, przyjaciele i rówieśnicy nie zaangażowani bezpośrednio w warsztaty, ale jako odbiorcy imprez plenerowych niejednokrotnie surowi recenzenci ich poczynań jako degustatorzy przygotowanych dań – słowem wszyscy ci, którzy poczuli chęć zrobienia coś dla siebie, dla innych i z innymi.

Partnerzy w realizacji projektu

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach.