Mapa strony

Młodzież z MDP dla bezpieczeństwa mieszkańców Mirocina Górnego

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu było uświadomienie zagrożenia wynikającego z niewłaściwego użytkowania pieców i instalacji grzewczych, edukacja młodego pokolenia oraz doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono cykl 2-godzinnych spotkań o tematyce przedmedycznej oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą tlenek węgla. Zajęcia praktyczne prowadził ratownik medyczny pracujący w Szpitalu w Nowej Soli oraz ratownicy z OSP. Uczestnicy tych spotkań zapoznali się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z nieudzielenia pierwszej pomocy, nauczyli się, jak skutecznie przełamać bariery psychiczne przy jej udzielaniu, a zajęcia praktyczne pozwoliły wykorzystać nabytą wiedzę i nowe umiejętności. Omówiono również szczególne zagrożenia, na jakie są narażeni mieszkańcy wsi podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Spotkania mające na celu uświadomienie mieszkańców, jak wielkim i niebezpiecznym zagrożeniem jest tlenek węgla, popularnie zwany czadem. Zajęcia miały charakter edukacyjno-prewencyjny.

Rezultaty projektu

  1. Spotkania informacyjno-szkoleniowe o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej oraz omówienie zagrożeń związanych z wydobywającym się tlenkiem węgla.
  2. Zakupienie 10 szt. umundurowań dla MDP.
  3. Zakupienie 3 czujników tlenku węgla.
  4. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców połączone z pokazami udzielania pierwszej pomocy.
  5. Podniesienie świadomości z zakresu zagrożeń.
  6. Podniesienie stopnia integracji mieszkańców.
  7. Zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy miejscowości Mirocin Górny oraz osoby, które przyjechały z pobliskich sołectw.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.
  2. Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli.