Mapa strony

Młodzi poszukiwacze lokalnej historii na tropie ducha starej szkoły – opowieści przy kominku

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Umożliwienie dzieciom poczucia radości ze spotkań z mieszkańcami wsi, dzielenie się naszą historią i przekazywanie wartości dla nas ważnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Spotkanie mieszkańców przy ognisku – opowieści o „Starej Szkole” – „Czy w Starej Szkole jest duch?”.
 2. Konkursy na najciekawszą „Historię spisaną na jednej kartce” dotyczącą:
  a. Przygody w szkole spisanej przez młodzież.
  b. Historii Drzęczewa Pierwszego lub ludzi związanych z wsią.
  c. Opowieść o Drzęczewie Pierwszym.
 3. Konkurs na najciekawsze zdjęcia wsi.
 4. Konkurs na najciekawsze teraźniejsze zdjęcie.
 5. Spotkanie z filipinem.
 6. Marszobieg do „Hiacyntowa” z mapą – spotkanie z panem Janem.
 7. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy.
 8. Opowieści przy kominku – opowieść o Hiacyntowie – biesiada, a podczas niej:
  a. Rozstrzygnięcie konkurów.
 9. Wystawa w świetlicy – „Starej Szkole” wszystkich prac stworzonych podczas realizacji projektu.

Rezultaty projektu

 1. Spotkanie przy ognisku – 50 osób.
 2. Przygotowanie w ramach konkursów:
  a. 10 prac na temat przygody w szkole.
  b. 8 prac na temat historii Drzęczewa lub ludzi związanych z wsią.
  c. 6 prac na temat opowieści o Drzęczewie.
 3. 15 zdjęć o Drzęczewie z dawnych lat.
 4. 20 zdjęć o Drzęczewie w czasach teraźniejszych.
 5. 30 mieszkańców Drzęczewa w spotkaniu z filipinem
 6. 40 osób w marszobiegu do „Hiacyntowa”.
 7.  40 mieszkańców Drzęczewa z „poszukiwaczem” historii.
 8. Kominek – 1.
 9. Biesiada.
 10. Wystawa.

Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do mieszkańców Drzęczewa Pierwszego. Szczególną grupą byli najmłodsi, którzy jako poszukiwacze starego ducha szkoły zbierali historie zasłyszane w domach od dziadków, rodziców i bliskich. Uczestniczyli w wydarzeniach i konkursach. Odkryli historię szkoły, jej „ducha” oraz pomaszerowali do Hiacyntowa, dawnej osady, która „zniknęła”. Poprowadziła ich tam stara mapa.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Media Lokalne – Życie Gostynia
 • Samorząd Gminy Piaski
 • Bank Spółdzielczy w Gostyniu