Mapa strony

Młodzi piszą

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Celem projektu „Młodzi piszą” było propagowanie ekspresji twórczej wśród uczniów kwidzyńskich szkół, prezentacja twórczości literackiej dzieci i młodzieży w formie antologii literackiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowano warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży w liczbie 13 dla 284 uczestników. Warsztaty obejmowały kształcenie umiejętności literackich, twórczości, ale i kształcenie języka, wspólną wymianę doświadczeń i czerpanie z dorobku innych. Przy okazji warsztatów podejmowano dyskusję o sposobach tworzenia literatury od czasów starożytnych po czasy współczesne, zastanawiano się nad tym, w jaki sposób o kondycji człowieka mówi się dziś, a jak mówiono kiedyś, w jaki sposób obrazować stan wewnętrzny duszy, emocje, pragnienia.

Rezultaty projektu

Rezultatem twardym projektu jest antologia twórczości dzieci i młodzieży. Antologia zawiera prawie pięćdziesiąt tekstów i obejmuje prawie dwieście stron. W większości są to teksty pisane prozą, choć nie brakuje także poezji. Rezultatem miękkim projektu jest odbycie 13 warsztatów i spotkań z 284 uczestnikami. W wyniku warsztatów i spotkań uczestnicy wzbogacili swoje umiejętności językowe, kompozycyjne, ośmielili się też do publicznego komunikowania o własnej twórczości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli bezpośrednio w w projekcie, ale projekt oddziałuje szerzej, nie tylko wśród uczestników bezpośrednich. Poprzez publikację twórczości młodych piszących autorów kwidzyńskich, ich twórczość inspirować będzie innych, ośmielać do sięgania po pióro.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu była Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie.