Mapa strony

Mleczne inspiracje

Cel projektu

Zależało nam na jeszcze lepszej integracji mieszkańców wsi i zaproponowaniu działań, które będą sprzyjać zachowaniu tradycji polskiej wsi. Chcieliśmy przedstawić zalety spożywania mleka i jego przetworów. Chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest jedzenie świeżych warzyw i owoców, które najlepiej jeśli rosną w niedalekiej okolicy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W zrealizowanym projekcie udało się nam połączyć wiele działań. Integracji mieszkańców sprzyjały aktywności promujące spożywanie mleka i jego przetworów, w tym celu zakupiliśmy drobny sprzęt i urządzenia do tradycyjnego przetwarzania mleka. Dzięki nim mogły się odbyć warsztaty serowarskie, które przeprowadził doświadczony technolog. Podczas 3-dniowych zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu przygotowywania różnych serów. Odbyło się także spotkanie z edukatorem zdrowia. Ważnym punktem projektu był wyjazd studyjny do gospodarstwa w Juchowie. Tam uczestnicy mogli zobaczyć jak można prowadzić nowoczesne gospodarstwo, szanując jednocześnie tradycje i naturę. Zwieńczeniem projektu było spotkanie podsumowujące projekt wraz z degustacją przepysznych serów.

Rezultaty projektu

Projekt promował mleko i jego przetwory oraz rodzinne gospodarstwa mleczne. Była to okazja do poszerzenia wiedzy, przypomnienia technik serowarskich.
Projekt pozwolił zbliżyć ludzi, poznać się wzajemnie zwłaszcza z nowymi mieszkańcami, członkami stowarzyszenia. Działania zachęciły ich do jeszcze większego zaangażowania w sprawy wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: seniorzy, dorośli, młodzież, dzieci, osoby niepełnosprawne, nowi mieszkańcy wsi, mieszkańcy sąsiednich miejscowości wiejskich i miejskich, którzy uczestniczą w różnych organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Parsęcku.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Szczecinek, Fundacja im. St. Karłowskiego w Juchowie, sołtys sołectwa Dalęcino, media, Asgraf s.c. w Dalęcinie, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku.