Mapa strony

Mini Klub Filmowy w Korycinie

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Główne cele projektu to:

  • Wzrost zainteresowania sztuką filmową
  • Stworzenie ciekawej alternatywy spędzania wolnego czasu
  • Odkrywanie, poznawanie i rozwijanie swoich hobby filmowych i pasji w różnych dziedzinach kultury i sztuki

Działania zrealizowane w ramach projektu

Promowanie projektu w środowisku lokalnym poprzez wykonanie i rozmieszczenie plakatów na słupach informacyjnych, a także w szkołach i we wsiach gdzie działają świetlice. Rekrutacja uczestników projektu. Zaplanowanie i zorganizowanie spotkań uczestnikom. Zamówienie, zakup i montaż rolet zaciemniających pomieszczenie. Zorganizowanie raz w tygodniu projekcji filmów i dyskusje na temat obejrzanego filmu. Zorganizowanie jednodniowego pokazu filmowego mieszkańcom Korycina i okolic.

Do tej pory w Korycinie nie istniało żadne kino, dlatego też Mini Klub Filmowy w Korycinie pozwolił większej liczbie osób na łatwy dostęp do tej formy kultury.

Rezultaty projektu

  • Zapewnienie młodzieży i dorosłym bezpłatnej atrakcji w jesienne popołudnia
  • Systematyczne projekcje filmów
  • Stworzenie ciekawego miejsca spotkań
  • Stworzenie możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu
  • Wspieranie atrakcyjności miejscowości poprzez organizację nowych wydarzeń kulturalnych

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Korycin.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie oraz mieszkańcy Gminy Korycin.