Mapa strony

Miłosna historia ukryta w starej fotografii

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Ocalenie od zapomnienia, w oparciu o stare ślubne fotografie i wspomnienia, miłosnych historii pojedynczych osób składających się na historię gminy Trzebielino.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na dotarciu do osób zamieszkujących gminę Trzebielino i wysłuchaniu ich historii o tym, jak się poznali i pokochali. Spotkania odbywały się w domach mieszkańców lub w świetlicach i bibliotekach. Następnie trwały prace nad redakcją spisanych historii. Ślubne fotografie zostały przekazane do fotografa do wywołania w formacie A3 i oprawione w antyramy. Zredagowane historie zostały wydrukowane i zalaminowane. Z zebranych zdjęć i historii powstała wystawa. Otwarcie wystawy było momentem wyjątkowego spotkania: bohaterów fotografii, ich rodzin i mieszkańców gminy Trzebielino. Wystawie towarzyszył spektakl „Kurpiowskie wesele” w wykonaniu zespołu Klęcinianki z GOK w Główczycach. Zdjęcia i i ślubne opowieści wręczone zostały bohaterom i ich bliskim. Powstała także pamiątkowa kronika.

Rezultaty projektu

20 par seniorów i młodszych stażem małżonków podzieliło się swoimi opowieściami. Ocaliliśmy 20 starych fotografii i 20 historii. Powstała z nich fotograficzna wystawa, którą można oglądać w bibliotece. Zawiązały się pozytywne relacje międzyludzkie i międzypokoleniowe, nastąpiła integracja i aktywizacja osób. Osoby starsze poczuły się potrzebne i akceptowane. Młodzi ludzie dostrzegli w starszych, że oni też kiedyś byli młodzi i zakochani. Wzrosło poczucie dumy z przynależności do Małej Ojczyzny.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Trzebielino zróżnicowanych wiekowo. Seniorzy uczestniczący w projekcie udostępnili pamiątki rodzinne, fotografie oraz opowiedzieli historie o tym, jak się poznali. Młodzi zajęli się redagowaniem spisanych historii.

Partnerzy w realizacji projektu

Biblioteka Gminna w Trzebielinie, sołtysi, pracownicy świetlic wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, Restauracja Królewska w Suchorzu