Mapa strony

Milanówek dziś, Milanówek wczoraj – mapa Milanówka z 1933 r. z fotografiami zabytkowych willi

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Celem projektu było wzmocnienie lokalnej tożsamości i zainteresowanie mieszkańców barwną historią Milanówka. Ważnym elementem projektu miała być towarzysząca głównemu celowi aktywność fizyczna.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu przebiegały dwutorowo. Jeden z nich to przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla grupy mieszkańców Milanówka oraz plenerów, w trakcie których obiektami fotografowania były zabytkowe wille. Ważny dla projektu był aspekt historyczny, który wybrzmiewał zarówno w głównych założeniach projektowych, jak i poszczególnych elementach. Podczas spotkań warsztatowych dostępna była literatura związana z Milanówkiem, głównie publikacje nawiązujące do historii tego miejsca, również archiwalne czasopisma z 1901-1920 r. Zorganizowane został również wspólne zwiedzanie wystawy dotyczącej rodzeństwu Witaczków oraz historii Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej. Drugim torem działań realizatorów projektu było opracowanie ogólnodostępnej Mapy Milanówka.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu dostarczyła wielu korzyści. Wspólne działania przyczyniły się do integracji osób uczestniczących w warsztatach oraz poszerzenie ich wiedzy na temat historii Milanówka. Ogólnospołeczną korzyścią jest wydrukowana oraz publikowana na stronach www.wmilanowku.pl oraz mapamilanowka.pl historyczna mapa Milanówka, ilustrowana fotografiami wykonanymi podczas warsztatów oraz Quest „w Milanówku”, który jest inspiracją do aktywnego spędzania czasu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:

  • osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach fotograficznych;
  • mieszkańcy Milanówka oraz turyści zainteresowani aktywnym spędzaniem czasu odkrywając historyczny walor Milanówka.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku w osobie Pani Eweliny Pawłowskiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.