Mapa strony

Międzypokoleniowa współpraca na rzecz przywracania Pamięci o poległych żołnierzach okresu I WŚ

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Międzypokoleniowa współpraca młodzieży – wychowanek ZPiSdN w Zawierciu z seniorami – członkami Klubu Pasjonatów Historii Lokalnej w Porębie. Wzrost wiedzy mieszkańców o historii lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu:

 • uczestniczono w szkoleniach zorganizowanych przez CIL w Zawierciu: „Zasady pisania Wniosków o dofinansowanie”, „Zasady realizacji projektów”;
 • wykonano i zamontowano tablice;
 • przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzu;
 • przeprowadzono prelekcję;
 • zorganizowano uroczyste odsłonięcie tablic;
 • przygotowano, wydrukowano i kolportowano broszurę.

Zrealizowano dodatkowe zadania:

 • przeprowadzono konkurs literacki;
 • zorganizowano widowisko historyczne;
 • ułożono kostkę brukową przed tablicą pamiątkową;
 • przeprowadzono dodatkową prelekcję;
 • zorganizowano poczęstunek dla uczestników spotkań;
 • zaktywizowano kolejne osoby, które m.in. sporządziły streszczenie założeń projektu w języku angielskim, wykonały dodatkowe elementy tablicy informacyjnej.

Rezultaty projektu

Zostały zamontowane tablice: pamiątkowa i informacyjna. Wydano i przekazano mieszkańcom broszurę podsumowującą projekt, przedstawiającą historię cmentarzy: wojennego, ewangelickiego oraz katolickiego, a także przebieg działań wojennych w regionie. Nastąpiła integracja społeczna, prawidłowe relacje między współdziałającymi grupami, zatarcie różnic międzypokoleniowych. Wyzwoliły się właściwe emocje, pozytywna samoocena uczestników. Wzrosła atrakcyjność turystyczna gminy Poręba.

Odbiorcy projektu

Społeczność gminy Poręba i okolic.
Osoby spoza regionu interesujące się historią Pierwszej Wojny Światowej.
Młodzież – wychowanki obecnie przebywające w ZPiSdN w Zawierciu pochodzące z terenu całego kraju.
Osoby innych narodowości, rodacy oraz potomkowie walczących w I Wojnie Światowej żołnierzy armii Austro-Węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
 • Urząd Miasta Poręba
 • Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
 • Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawierciu
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu