Mapa strony

Michałowska Manufaktura

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Zwiększenie zaangażowania młodzieży poprzez nabywanie umiejętności społecznych i kształtowanie postaw przedsiębiorczości, wspólnotowości, odkrywania na nowo walorów i zasobów sołectwa i gminy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu młodzież poznawała zasoby gminy. Poprzez nawiązywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami  mogła obserwować powstawanie produktów reklamowych w firmie Kuźnia Reklamy, poprzez warsztaty fotograficzne miała okazje odkrywać na nowo walory swojej miejscowości i gminy. W czasie warsztatów sublimacji i szablonów odbiorcy nabywali umiejętności wykonywania prostych produktów reklamowych promujących sołectwo, a także inicjatyw lokalnych według własnej pomysłowości i kreatywności. Poprzez współpracę z WTZ mogli wcielić się w osoby, które przekazują innym swoją wiedzę i umiejętności, a także zachęcić do promowania instytucji działających na terenie gminy.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty to zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne, nabycie umiejętności w zjednywaniu sobie innych osób i instytucji, młodzi ludzie doświadczyli poczucia sukcesu, zwiększyli umiejętności pracy w grupie, pokonywania barier i planowania działań, mogli wykazać się kreatywnością, a także kształtowali postawy przedsiębiorcze i obywatelskie. Poznawanie innych możliwości spędzania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu

  1. Beneficjenci to 20-osobowa grupa młodzieży pochodząca z gminy Piaski.
  2. Beneficjenci pośredni: 15 osób uczestników WTZ w Piaskach.
  3. Koło Gospodyń wiejskich – 25 osób .

Partnerzy w realizacji projektu

  • Stowarzyszenie Radość – użyczenie konta, osobowości prawnej, pomoc w rozliczeniu projektu poprzez usługi księgowej.
  • Samorząd – użyczenie świetlicy do warsztatów fotograficznych.
  • WTZ – pomoc w organizacji warsztatów sublimacji.