Mapa strony

Nasze miasto Przemków – historia bliska

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Celem projektu jest uświadomienie jego uczestnikom, że jedną z podstawowych wartości jest pamięć o przeszłości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Spotkania, podczas których dzielono się wiedzą, informacjami, które mogłyby znaleźć się w „Encyklopedii Przemkowa”, omawiano zdobyte materiały – dokumenty, rękopisy, wywiady, fotografie itp.
  2. Warsztaty dziennikarskie – jak skutecznie pozyskiwać informacje.
  3. Warsztaty obróbki graficznej i fotograficznej posiadanych materiałów.
  4. Konkurs na najciekawsze hasło i zdjęcie do „Encyklopedii Przemkowa”
  5. Wystawa fotografii.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to:

  1. Międzypokoleniowa współpraca i integracja.
  2. Wzrost świadomości miejsca, w którym żyją mieszkańców gminy Przemków.
  3. Pozyskanie haseł i zdjęć, które będą wykorzystane w dalszych działaniach zmierzających do profesjonalnego udokumentowania historii ziemi przemkowskiej.
  4. Konkurs na najciekawsze hasło i fotografię – 120 prac.
  5. Wystawa najciekawszych fotografii.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to mieszkańcy gminy Przemków w każdym wieku, którzy zaangażowali się w działania projekt i pozyskiwali materiały do publikacji pn. „Encyklopedia Przemkowa”. Odbiorcami były też osoby, które wzięły udział w konkursie na najciekawsze hasło i zdjęcie do encyklopedii oraz osoby, które obejrzały wystawę przygotowaną z otrzymanych dokumentów i fotografii.

Partnerzy w realizacji projektu

Przemkowski Ośrodek Kultury, Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miejski w Przemkowie, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce