Mapa strony

Mazurskie bajki u Michała Kajki, bo Ogródek też jak z bajki

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans dzieci ze wsi oraz integracja mieszkańców poprzez
udział we wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne – malarstwa olejnego oraz cykl zajęć z dziećmi i młodzieżą z Ogródka w wieku 6-15 lat. W czasie warsztatów dzieci poznały technikę malowania farbami olejnymi. Obrazy zostały wystawione w galerii przy muzeum Kajki. Na ognisko zostali zaproszeni mieszkańcy. Powstałe prace dzieci zabrały na pamiątkę do domu. Na zajęciach uczestnicy zapoznali się kolejno z wybranymi bajkami mazurskimi. Następnie, dzięki nabytym umiejętnościom dzieci wykonały samodzielnie ilustracje do każdej bajki. Z wykonanych prac powstał teatr ilustracji Kamiszibai ,,Bajki z drewnianej skrzyni”. Kolejnym działaniem była organizacja przedstawienia teatralnego w którym młodzi artyści pokazali swoje prace. Została do tego celu użyta drewniana skrzynia (parawan).

Rezultaty projektu

Poprzez zaprezentowanie swoich prac na wystawie oraz w formie przedstawienia teatralnego, dzieci nabyły pewności siebie w kontaktach z szerszym gronem odbiorców. Wpłynęło to na podniesienie ich poczucia własnej wartości, zmniejszy wstydliwość oraz dotychczasowego uczucia wyizolow Uczestnictwo dorosłych w ognisku oraz przedstawieniu teatralnym wpłynęło na wzmocnienie więzi rodzinnych, międzypokoleniowych oraz poczuciem przynależności do miejsca zamieszkania.ania.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież Ogródka oraz okolic w wieku 6-15 lat, które wzięły udział w warsztatach malarskich oraz zajęciach ilustrowania bajek – około 10 osób.
Pośrednią grupę będą stanowili zaproszeni na ognisko i przedstawienie goście, mieszkańcy wsi oraz turyści – około 30 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu było muzeum Michała Kajki w Ogródku oraz Dom Kultury w Orzyszu.