Mapa strony

MARZENIA ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Chcieliśmy aby dzieci i młodzież z Naszego Centrum choć na chwilę zapomniała o swoich troskach, kłopotach, chorobach i osamotnieniu. Dzięki fotografii dzieci i młodzież miała możliwość wyrobienia w sobie smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania kierowaliśmy przede wszystkim do wychowanków Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w placówce podczas realizacji projektu zamieszkiwało 36 dzieci w wieku od czterech miesięcy do 22 lat. W ramach projektu przeprowadziliśmy 5 warsztatów fotograficznych po cztery godziny, zorganizowanych w plenerze jak również na terenie placówki. Uwieńczeniem była wystawa i kalendarz z marzeniami dzieci.

Rezultaty projektu

Dzięki zajęciom udało na się zainteresować dzieci i młodzież pasją fotografii. Dzięki fotografii dzieci i młodzież miała możliwość wyrobienia w sobie smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Zajęcia fotograficzne to była doskonała okazja do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. W czasie spotkań młodzi ludzie zapoznali się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć.

Odbiorcy projektu

Działania kierowaliśmy przede wszystkim do wychowanków Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, w placówce podczas realizacji projektu zamieszkiwało 36 dzieci w wieku od czterech miesięcy do 22 lat.