Mapa strony

Mariaż sztuki, przyrody… i betonu

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Uwrażliwienie na przyrodę i wyeksponowanie najcenniejszych gatunków świata roślin i zwierząt występujących w Chróścinie. Dalej integracja i wspólne dobro. Finalnie zagospodarowanie zniszczonej ściany.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono szereg terenowych spotkań edukacyjno-przyrodniczych; zorganizowano konkurs plastyczny przedstawiający miejscową przyrodę; zorganizowano warsztaty fotograficzne i zwieńczono to wszystko wystawą prac w centrum wsi. Kolejnym elementem (pracochłonnym i kosztownym) było zagospodarowanie 60m2 niszczejącej ściany na malowidło ścienne dtyczące. bioróżnorodności. W ramach ostatniego działania przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży malowania murala, zaangażowano wielu wolontariuszy, kilkunastu przedstawicieli sektora biznesu (jako sponsorów) i zakończono projekt tablicą informacyjną, kalendarzem i „pocztówkami z podróży przez projekt…”.

Rezultaty projektu

Integracja i szereg spotkań o różnym charakterze (edukacyjnym, przyrodniczym, kulturowym, artystycznym) podnoszących jakość życia mieszkańców. Bezpośrednim rezultatem jest malowidło ścienne w centrum wsi, które zatrzymuje oko każdego, pokazuje walory tej wsi, poprawia jej wizerunek i promuje.
Dzięki temu wyjątkowemu projektowi okazało się, że mieszkańcy potrafią poradzić sobie w wielu trudnych sytuacjach, potrafią się zmobilizować i działać razem na rzecz dobra wspólnego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, mieszkańcy wsi, gminy, goście, podróżni przypadkowi, placówki szkolne. Zatem spektrum odbiorców niezwykle szerokie i dalekie. Teraz można powiedzieć, że nieprzewidziane na etapie tworzenia wniosku.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu można nazwać tu śmiało sektor biznesu. To oni wsparli realizację projektu finansowo (dodatkowo) i pomogli uczynić go profesjonalnym i długotrwałym.