Mapa strony

Mamo, tato pograj ze mną!

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie możliwości wspólnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu dzieciom i ich rodzicom, odnowienia relacji rodzinnych, kontaktów z rówieśnikami, sąsiadami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zachęceniu dzieci i ich rodzin do grania w gry planszowe oraz stworzeniu własnych gier. Zorganizowaliśmy dwa spotkania, na których dzieci uczyły się grać w nowoczesne i popularne gry planszowe. Na kolejnym spotkaniu nauczyły grać swoich rodziców, dziadków, rodzeństwo. Dalsze trzy spotkania poświęcone były opracowaniu własnych gier przez uczestników projektu. Na zakończenie przygotowaliśmy wystawę prac.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest wzmocnienie więzi rodzinnych u dzieci i ich rodzin. Wdrożenie ich do kreatywnych form spędzania wolnego czasu. Dzieci zdobyły nowe wiadomości i umiejętności. Poprzez gry wyzwoliły i rozwinęły zainteresowanie otoczeniem, przygotowały się do samodzielnych działań, podejmowania decyzji, wdrożyły do świadomej dyscypliny, poznały swoje możliwości, nauczyły się je oceniać. Nauczyły się przestrzegania umów z innymi, planowania realizacji zamierzeń, koncentrowania uwagi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami były dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu była Szkoła Podstawowa w Kaczorowie.