Mapa strony

Mama, Tata i Ja na rowerze w plenerze

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Celem projektu „Mama, Tata i Ja na rowerze w plenerze ” było rozbudzenie aktywności lokalnej, zwiększenie sprawności fizycznej, ruchowej, zacieśnienie relacji między rodzinnej przez jazdę na rowerze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki projektowi zorganizowano trzy rodzinne rajdy rowerowe, na których każdy uczestnik otrzymał gadżet. Rajdy prowadzone były po ścieżkach rowerowych, leśnych i polnych. Pokazały wiele ciekawych nowych miejsc turystycznych i krajoznawczych. Zrealizowany projekt zachęcił do uprawiania turystyki rowerem i pokazał, jak można spędzać wolny czas aktywnie, sportowo i zdrowo. Każdy rajd zakończony został festynem, dobrą zabawą dzieci z rodzicami, konkursami i smacznym poczęstunkiem. Uczestnicy usłyszeli interesujące wykłady na temat ochrony przyrody i leśnictwa, drugi o prawidłowym żywieniu i o potrawach z grilla. W ramach projektu zakupiony został aparat fotograficzny, tablica informacyjna na zdjęcia, projektor i ekran. Zakupiony sprzęt posłuży mieszkańcom do utrwalania wydarzeń i oglądania ich.

Rezultaty projektu

Projekt skierowany był do całej społeczności, a w szczególności do całych rodzin. Projekt zakończył się sukcesem, uczestników co rajd to było więcej, efektem rodzinnych rajdów rowerowych było poznanie nowych dróg rowerowych, pięknego krajobrazu, pokazanie, jak można wspólnie, rodzinnie i aktywnie spędzać wolny czas. Projekt zachęcił do uprawiania turystyki środkiem ekologicznym, jakim jest rower. Natomiast dla mieszkańców został zakupiony sprzęt, który będzie wykorzystany przy innych spotkaniach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były całe rodziny, od dzieci po babcie i dziadków, czyli cała społeczność lokalna i mieszkańcy Wojciechowa. Projekt był skierowany do całych rodzin kochających aktywny tryb życia i zabawę w plenerze. Na rajdy rowerowe przyszły osoby samotne jak i całe rodziny. Natomiast na pikniki i biesiadę przyszły mamy z dziećmi w wózkach, bo tata jechał na rowerze z pozostałymi pociechami.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu był Sołtys, Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi, członkowie Stowarzyszenia św. Wojciecha', Mieszkańcy, miejscowe firmy czy przedsiębiorcy.