Mapa strony

Mały odkrywca z Orawy

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Głównym celem tego projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom poprzez rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań. Czynny udział dzieci w tych warsztatach przybliżył im świat otaczającej ich natury.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji cyklu 10 warsztatów kreatywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. W każdych zajęciach brało udział ok. 20 dzieci, a projekt łącznie objął 220 dzieci biorących czynny udział w zajęciach. Realizacja projektu z pewnością pozwoliła zaprezentować dzieciom innowacyjne podejście do edukacji. Inspirujące zajęcia edukacyjne, odbiegające od standardowych metod nauczania, wpłyną na rozwój ich kreatywności. Udział dzieci w tych eksperymentalnych warsztatach rozbudził w nich zainteresowanie otaczającym światem.

Rezultaty projektu

Rezultaty ilościowe:
Ilość przeprowadzonych warsztatów – 10 (dokumentacja zdjęciowa)
Ilość dzieci biorących udział w zajęciach – 220 (dokumentacja zdjęciowa, lista uczestników)
Ilość zaangażowanych wolontariuszy – 5 osób (umowa wolontariacka)

Rezultaty jakościowe:
Głównym rezultatem jakościowym jest uczenie przez doświadczenie, które pozwoliło na pokazanie możliwości uczenia się w innym świetle niż tradycyjne metody nauczania. Podczas warsztatów dzieci – odkrywając świat – brały w nich aktywny udział.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym z Zubrzycy Górnej i Zubrzycy Dolnej. W każdych warsztatach średnio brało udział 20 dzieci, a łącznie 220 uczestników. Każdy warsztat trwał ok. 2 godzin i prowadzony był przez osoby na co dzień pracujące z dziećmi, posiadające doświadczenie i umiejętności prowadzenia tego typu zajęć.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami tego projektu były Szkoły Podstawowe w Zubrzycy Górnej i Dolnej, w których odbywały się warsztaty eksperymentalne dla przedszkolaków.