Mapa strony

Mały naukowiec – warsztaty z chemią i fizyką

Cel projektu

Celem projektu jest zintegrowanie lokalnej społeczności zarówno poprzez zaangażowanie uczestników we wspólne działania, jak i uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego w małej miejscowości, co skutkuje wzrostem zainteresowania miejscowością jak i rozwojem kompetencji uczestników projektu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl warsztatów chemiczno-fizycznych oraz zakupiliśmy pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie takich warsztatów w przyszłości.
Dzieci nauczyły się wykorzystywać produkty dostępne w domu w celu przeprowadzenia ciekawych eksperymentów a następnie omówione zostały z naukowego punktu widzenia procesy chemiczne zachodzące dzięki zastosowanym substancjom. W celu poznania zjawisk fizycznych, dzieci nauczyły się grać hymn Unii Europejskiej na szklankach wypełnionych różną ilością wody, badały grubość skóry wody tj. zjawisko napięcia powierzchniowego oraz oporu (przebijały balony natłuszczoną wykałaczką a balon ten nie pękał). Cykl warsztatów zakończony został Finałem dla szerszego grona odbiorców.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi udało nam się przeprowadzić 5 spotkań naukowych, stworzyć nowe, atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w środowisku wiejskim, jak również przybliżyć tajniki chemii i fizyki najmłodszym dzieciom, zaszczepiając w nich ziarenko naukowca.
Dzięki projektowi uczestnicy wzajemnie poznali się, zintegrowali oraz nabyli nowe umiejętności.

Odbiorcy projektu

W projekcie wzięło udział około 100 osób.
Były to dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, wraz z rodzicami, zamieszkujący tereny wiejskie w gm. Kórnik, w większości ze wsi Borówiec.

Partnerzy w realizacji projektu

Pracownia Manufaktura
Sołectwo Borówiec Nowy
Firma Abedik