Mapa strony

MAŁY ARTYSTA

Logotyp Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

Cel projektu

Głównym celem projektu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych oraz budzenie wrażliwości estetycznej uczestników warsztatów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W terminie od 1 lipca do 30 września Dom Kultury w Golinie realizował projekt pod nazwą „Mały Artysta” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach realizacja zadania odbyły się następujące warsztaty:
– warsztaty wikliny papierowej 25 sierpnia
– warsztaty decoupage 22 września
– warsztaty mydlarskie 7 lipca
– warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny 28 lipca
– warsztaty ozdabiania szkła 18 sierpnia
– warsztaty filcu 24 sierpnia i 8 września
– wyjazd integracyjny do wioski indiańskiej – Józefów 24 września

We wszystkich rodzajach warsztatów artystycznych i wyjeździe integracyjnym do wioski indiańskiej pod Kaliszem – Weserlandu -uczestniczyło blisko 240 osób.

Rezultaty projektu

Rezultatami w wyniku zrealizowania projektu było rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań twórczych. Ponadto uczestnicy warsztatów poznali nowe techniki i formy plastyczne. Jednym z kolejnych osiągnięć była integracja lokalnego społeczeństwa, gdzie podczas zajęć nastąpiła też wymiana międzypokoleniowa.

Odbiorcy projektu

Zajęcia były skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz do osób dorosłych. Projekt zakładał udział minimum 25 osób w każdym rodzaju warsztatów. Projekt Mały Artysta cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na to, że duża grupa osób mogła wziąć udział w projekcie.

Partnerzy w realizacji projektu

Biblioteka Publiczna w Golinie