Mapa strony

Mali odkrywcy

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem głównym projektu była aktywizacja, integracja mieszkańców i wzrost zaangażowania dzieci i całych rodzin z miejscowości Czaple w życie społeczne i w działania na rzecz dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał stworzeniu gry „Mały odkrywca” na wzór gry w zdobywanie sprawności. Uczestnicy zdobywają kolejno sprawności związane z wioską i KWW.

 1. GEOLOG – warsztaty w formie zabawy, odlewy z gliny; poznawanie tego, co kryją w sobie skały, wnętrze ziemi i warsztaty geologiczne wyjazdowe.
 2. ARCHEOLOG – warsztaty poznawcze, gry na stanowiskach archeologicznych w szukanie szczątków wymarłych gatunków.
 3. KUCHCIK – nauka robienia podpłomyków na kamieniach.
 4. POSZUKIWACZ – rozwiązywanie questów (3) znajdujących się w ofercie wsi i zdobycie ukrytych skarbów.
 5. ZDOBYWCA – rodzinne wyprawy utworzonym w Czaplach Szlakiem Kamiennych Krzyży oraz dokumentowanie ich zdobycia.

Także działania mające na celu utworzenie geologicznej ścieżki w Czaplach na kamieniołomach czynnych oraz zamkniętych.

Rezultaty projektu

Rezultaty – 34 osoby, które wzięły udział w projekcie:

 • wzrost wiedzy z zakresu geologii i historii regionu przez uczestników projektu;
 • stworzona nowa oferta edukacyjna – gra Mały Zdobywca;
 • stworzona ścieżka geologiczna;
 • promocja działań podjętych przez mieszkańców na rzecz wspólnego dobra;
 • zakupiony sprzęt do robienia odznak, który będzie wykorzystywany po zakończeniu projektu.

Odbiorcy projektu

Dzieci oraz ich rodzice z terenu m. Czaple oraz gminy Pielgrzymka.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Gmina Pielgrzymka
 • Nadleśnictwo Lwówek Śląski
 • Kamieniarz „Czaple” spółka z o o
 • PPHU MADAGAP Mieczysław Jędrasiak Żwirownia Czaple
 • Kamieniarz S. A z siedzibą w Bolesławcu