Mapa strony

Mali giganci

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji matematycznych dzieci będących w drugiej klasie szkoły podstawowej mieszkających w Czernicy oraz wzrost zaangażowania rodziców w edukację dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja przedsięwzięcia polegała na przeprowadzaniu cyklu zajęć z dziećmi w oparciu o pakiety LEGO MoretoMath oraz WeDo, które należą do serii klocków LEGO Education. Pakiety te są przeznaczone do pracy w ramach edukacji matematycznej i informatycznej, mają za zadanie rozwijać umiejętności logicznego myślenia, liczenia, wnioskowania, dokładności, konstruowania oraz programowania. MoreToMath oraz LEGO WeDo ukazują abstrakcyjne pojęcia matematyczne w sposób namacalny z wykorzystaniem specjalnych zestawów klocków LEGO. Podczas zajęć Lego WeDo dzieci składają proste konstrukcje robotów. Każdy z nich zostanie wyposażony w silniki, czujniki i sensory. Następnie dzieci zaprogramują je tak, aby roboty wykonały zadanie przewidziane w programie kursu.

Rezultaty projektu

Przeprowadzenie 19 warsztatów Lego WeDo (30 h lekcji), MoreToMat; 4 jednogodzinne sesje warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

  • wzrost umiejętności matematycznych;
  • wzrost umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych doświadczeń;
  • wzrost wiary we własne możliwości;
  • wzrost umiejętności społecznych, komunikacji;
  • wzrost motywacji do dalszej nauki;
  • wzrost wiedzy znajomości metody MoreToMath;
  • wzrost umiejętności udzielania dzieciom wsparcia podczas rozwiązywania problemów w nauce.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęli naukę w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Czernicy. Były to 3 grupy dzieci (10 osób/gr), ich rodzice oraz nauczyciele nauczania zintegrowanego pracujący w tej placówce.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu była szkoła Podstawowa w Czernicy oraz Ośrodek Kultury Zameczek w Czernicy.