Mapa strony

Mali aktorzy na wielkiej scenie

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Projekt miał za zadanie rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz przygotowanie społeczności do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do odbioru form teatralnych. Ponadto budzenie zainteresowania teatrem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowanie zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców tych dzieci. Głównym celem zajęć było przygotowanie trzech przedstawień dla społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej oraz dla dzieci niepełnosprawnych. Realizując plan działań projektu odbyły się warsztaty – „Zajęcia teatralne w przedszkolu” prowadzone raz w tygodniu przez Tukan Art Studio z Łodzi – Arkadiusza Kurzawę. Na koniec warsztatów uczestnicy wspólnie przygotowali spektakl pt. „Andrzejki w stumilowym lesie”. Zajęcia kółka teatralnego „Skrzaty” odbywały się raz w tygodniu. Przygotowali spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”. „Ogród talentów” – zajęcia rodziców odbywały się 2 razy w miesiącu i uczestnicy przygotowali pantomimę „Rzepka”. Podsumowaniem projektu było spotkanie „Teatr jest sztuką” w Domu Kultury.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było wyposażenie dziecka przedszkolnego w wiedzę o teatrze, nabycie umiejętności czystej, poprawnej wymowy i siły głosu, wspólne planowanie elementów dekoracji i ich zastosowanie w spektaklu. Warsztaty uwrażliwiły dzieci na sztukę. Projekt pozwolił każdemu dziecku i rodzicom na pełne przeżywanie, rozumienie swoich uczuć, wzmacnianie wiary we własne siły, wyzwalanie twórczej ekspresji, rozwijanie wyobraźni, wczuwanie się w odczucia innych osób i pełną integrację z grupą.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i opiekunowie oraz rodzice z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie. Również z Przedszkola nr 4. Dzieci i opiekunowie z klas „0” Szkoły Podstawowej nr 4 i 2 w Zelowie. Prezes i dzieci ze SPON. Dzięki możliwości zaprezentowania się w Domu Kultury mogliśmy zaprosić mieszkańców Zelowa oraz władze Miasta i Gminy Zelów, a także dyrektorów placówek oświatowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie były szkoły i przedszkola z terenu miasta Zelowa, Lokalne Stowarzyszenie SPON, Ośrodek Działaj Lokalnie, Urząd Miasta i Gminy Zelów.