Mapa strony

Magiczne Bieszczady

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Celem projektu Magiczne Bieszczady było przybliżenie i rozpowszechnianie historii naszego regionu związanej z rodem Fredrów oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej wokół projektu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu to:

 • odrestaurowanie koła pasowego z tartaku w Cisnej;
 • zbudowanie dymarki i zademonstrowanie w niej sposobu wytapiania żelaza;
 • przybliżenie związku rodziny Fredrów z Cisną – wykład prof. M. Rapacza;
 • wydanie pierwszego numeru lokalnej gazety kulturalno-informacyjnej, w którym zawarliśmy m.in. informacje dotyczące działań lokalnych instytucji mających wpływ na rozwój regionu, przedstawiliśmy kulturalne i turystyczne atrakcje regionu.

Przeprowadziliśmy cykl warsztatów artystyczno-edukacyjno-plastycznych skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży, zapoznających ich z baśniami regionu i ze świata. Dopełnieniem spotkań była część warsztatowa, czyli tworzenie ilustracji i wytwarzanie prostych gier fabularnych przez uczestników warsztatów.

Rezultaty projektu

 1. Podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród społeczności lokalnej.
 2. Podniesienie atrakcyjności regionu poprzez przybliżenie turystom związku rodziny Fredry z Cisną.
 3. Odtworzenie artefaktów czasów fredrowskich – koło pasowe, dymarka, rzeźba św. Barbary.
 4. Przeprowadzenie cyklu warsztatów bajkoopowiadania.
 5. Zorganizowanie pleneru malarsko-rzeźbiarskiego oraz warsztatów malarsko–rzeźbiarskich w ramach pleneru.
 6. Wydanie i kolportaż gazety kulturalno–informacyjnej „Tylko Bieszczady”.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszej gminy, jak i turystów przebywających na terenie naszej gminy. Działania związane z odtworzeniem artefaktów fredrowskich zaangażowały lokalną społeczność. Warsztaty bajkoopowiadania skierowane do młodzieży i dzieci pozwoliły na stworzenie ciekawej i alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców.

Partnerzy w realizacji projektu

W ramach projektu wsparli nas:

 • artyści – malarze i rzeźbiarze
 • Uniwersytet Śląski
 • Politechnika Rzeszowska
 • Gminne Centrum Kultury Cisna
 • Urząd Gminy Cisna
 • OSP Cisna
 • Firma NEXTER z Katowic