Mapa strony

Magia papieru

Logotyp Żywieckiej Fundacji Rozwoju

Cel projektu

Zapewnienie możliwości kreatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono 60 godzin warsztatów, wykorzystujących takie materiały, jak papierowa wiklina, masa papierowa i wstążka. Na zakończenie warsztatów odbyło się spotkanie integracyjne i wystawa, w której wzięli udział uczestnicy warsztatów, ich znajomi i rodziny, a także przedstawiciele władz i mieszkańcy Wieprza.

Rezultaty projektu

Mieszkańcy Wieprza i okolic spędzili twórczo czas, nauczyli się nowych technik zdobniczych, stworzyli wiele pięknych przedmiotów, zintegrowali się. Po raz kolejny udowodniliśmy, że mieszkańcy małej wsi mogą wiele zdziałać dla siebie nawzajem. W projekcie wzięło udział dużo więcej osób niż zakładaliśmy początkowo, co tylko świadczy o tym, jak potrzebny był ten projekt.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Wieprza i okolic, szczególnie dzieci i młodzież, które nie wyjechały nigdzie na wakacje.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie była biblioteka, Koło gospodyń Wiejskich z Wieprza, radni.