Mapa strony

Magia olenderskich powideł

Logotyp Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Cel projektu

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy o tradycjach i zachowaniach dawnych mieszkańców terenów nadwiślańskich, poznawanie śladów wielokulturowości Ziemi Iłowskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej, w których zapoznaliśmy z historią osadnictwa olenderskiego na naszych terenach. Były to zajęcia wprowadzające do uczestnictwa w imprezie pod nazwą Olendrfest. W programie Olenderfest znalazł się pokaz gotowania powideł olenderskich z buraków cukrowych, podczas którego uczestnicy mogli samodzielnie wykonywać czynności związane z przygotowaniem surowców do gotowania powideł, obejrzeć urządzenia i narzędzia używane w procesie produkcji powideł. Odbył się wykład „Kultura i tradycje Olendrów”, a muzeum udostępniło wystawę tematyczną o Olendrach na Mazowszu. Wystąpił także zespół ludowy „Grzybowianki”, a wszyscy uczestnicy mogli skosztować tradycyjnych potraw wytwarzanych przez miejscowych rolników.

Rezultaty projektu

Wymiernym rezultatem realizacji naszego projektu było wykonanie fotogramów ilustrujących kulturę i tradycje Olendrów. Ponadto liczny udział mieszkańców w projekcie przyczynił się do wzrostu świadomości historycznej i kulturowej, poczucia dumy z przynależności do bogatej spuścizny dziejowej terenów nadwiślańskich. Był również ważnym wydarzeniem kulturalnym, integrującym społeczność. Szeroka informacja o realizowanym przedsięwzięciu przyczyniła się do zwiększenia promocji naszej okolicy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli zarówno uczniowie szkół z gminy Iłów, jak i okoliczni mieszkańcy, zainteresowani kulturą Olendrów, jak również osoby chcące miło i atrakcyjnie spędzić czas wolny.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu było Muzeum Mazowieckie w Płocku, Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Jastrzębcem”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad stawem”, zespół ludowy „Grzybowianki”, Fundacja „Wieś Ekologiczna im. św. Franciszka z Asyżu”, zaprzyjaźnieni sołtysi, olenderski zakład stolarski, rolnicy produkujący tradycyjną żywność ekologiczną.