Mapa strony

Magia muzyki czyli podróż w czasie

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Celem projektu była organizacja kameralnych koncertów plenerowych przy dworku w Straszęcinie oraz przygotowanie i nagranie płyty z kolędami w wykonaniu lokalnych artystów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu w lipcu odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Żyraków pod kierunkiem Grzegorza Steca. Zespół wykonał utwory należące do kanonu światowej muzyki rozrywkowej. Podczas kolejnego koncertu siostry Agnieszka i Kinga Kutrzuba, przy akompaniamencie Antka Kocaby, zaśpiewały znane i lubiane piosenki najpopularniejszych polskich wykonawców. Publiczność przyjęła to entuzjastycznie, włączając się do wspólnego śpiewania. Od sierpnia do listopada grupa trzech wokalistek i ośmiu instrumentalistów przygotowywała wyjątkowe wykonania ośmiu kolęd. Płyty trafiły do mieszkańców Gminy Żyraków. Promocja i podsumowanie projektu odbyło się 19 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie, podczas tegorocznego spotkania samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zorganizowano dwa koncerty plenerowe na terenie dworku w Straszęcinie. Powstała płyta z nagraniami kolęd w wyjątkowych aranżacjach w wykonaniu lokalnych artystów. Mieszkańcy mieli możliwość udziału w miejscowych i bezpłatnych wydarzeniach muzycznych. Była to okazja do integracji miejscowej społeczności. Zarówno płyta jak i koncerty stanowiły promocję miejscowości i wyeksponowanie jej atutów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy Straszęcina. Płyty trafiły także do członków organizacji pozarządowych z całej Gminy Żyraków.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie
  • Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
  • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków,
  • Miasto Dębica
  • Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Dębicy