Mapa strony

Mądra i pomocna… wiedźma!

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu było urozmaicenie naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, które wpłynęło na skuteczniejszą aktywizację młodych ludzi do podejmowania działań w kierunku realizacji swoich pasji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Stworzyliśmy i wyposażyliśmy stanowisko średniowiecznej wiedźmy – duży, historyczny namiot wraz z wyposażeniem takim, jak owcze skóry, kociołek do warzenia mikstur oraz różnorodne drobne dodatki, a także uszyliśmy strój dla wiedźmy oraz wzbogaciliśmy naszą wiedzę historyczną właśnie o postać wiedźmy – osoby wiedzącej. Przeprowadziliśmy warsztaty rzemieślnicze, warsztaty zielarskie oraz kulinarne. Zorganizowaliśmy również pokazy historyczne dla dzieci i dorosłych w małych miejscowościach i wsiach, w trakcie których strzelaliśmy z łuku, przeprowadzaliśmy zawody dla dzieci i zabawy plebejskie.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było stworzenie (zakup i wytworzenie) stanowiska wiedźmy oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne osoby, która ową wiedźmę rekonstruowała. Udało nam się dotrzeć do dzieci i młodzieży, z którymi wcześniej nie pracowaliśmy oraz zainteresować ich formą spędzania przez nas wolnego czasu. Przeprowadziliśmy również szereg warsztatów oraz pokazów, podczas których zaprezentowaliśmy wiedźmę, warzyliśmy mikstury oraz gotowaliśmy średniowieczną strawę.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projekty były przede wszystkim dzieci i młodzież z terenów wiejskich oraz małych miejscowości w wieku od 5 do 19 lat. Również ich rodzice oraz osoby dorosłe z w/w miejscowości wzięłyt czynny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Partnerzy w realizacji projektu

W trakcie realizacji projektu współpracowaliśmy z Radami Sołeckimi, Sołtysami, mieszkańcami wsi i małych miejscowości, zaprzyjaźnioną nieformalną grupą wczesnośredniowieczną z Wrocławia, Pracownią Orange z Prawikowa, Stowarzyszeniem Źródlany Zakątek Pełczyn oraz firmą informatyczną, która pomagała nam w projektowaniu plakatów.