Mapa strony

LUDZIE – LUDZIOM

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Głównym celem projektu była edukacja zdrowotna, poprawa stanu zdrowia i zmiana nawyków aktywności fizycznej, a także przełamywanie barier społecznych osób w podeszłym wieku, wykluczonych przez społeczeństwo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć gimnastyczno-rehabilitacyjnych wśród mieszkańców Dobrego Miasta w przedziale wiekowym 60+ z dolegliwościami kręgosłupa. Zajęcia były przygotowane i dostosowane do możliwości ruchowych , kondycji i preferencji ruchowych każdego uczestnika, które odbywały się na basenie w Dobrym Mieście 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było:

  • Poprawa jakości życia i aktywności ruchowej mieszkańców Dobrego Miasta w wieku powyżej 60 roku życia
  • Rozpowszechnienie postaw prozdrowotnych w środowisku lokalnym i przekazywanie szerszej grupie społeczności przez osobę uczestniczącą w zajęciach.
  • Upowszechnienie aktywnego spędzania czasu dostosowania do potrzeb osób po 60 roku życia

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby w przedziale wiekowym 60+ z dolegliwościami kręgosłupa, a także ze znacznie obniżoną sprawnością ruchową. Projekt był adresowany do kobiet i mężczyzn z Dobrego Miasta.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu była Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, która wspomagała wykonywanie prac w projekcie, w tym np. w zdobyciu materiałów. Basen na Fali znajdujący się na terenie OSIRu, a także wolontariusze, którzy zajmowali się promocją projektu i pomocą w organizacji zajęć na basenie.